Mål, reflektion, handling

Du bestämmer innehållet

I samtalet bestämmer du innehållet och jag för dig fram i din förändringsprocessen till dom mål som du önskar.
Vi utgår från var du befinner dig idag och vart du vill komma och vad du är beredd att göra för att nå dina mål.
Syftet med coachingen är att medvetandegöra vad som styr ditt liv, vad som motiverar dig och vad som främjar och vad som hämmar dina handlingar.
När du vet detta får du större frihet att välja och valen görs med ett nytt och vidgat perspektiv.

Vi träffas och startar med ett kostnadsfritt introduktionssamtal.
Coachingssamarbetet pågår mellan sex till tio samtal under ca fyra till sex månader och varje samtal varar mellan 60- 80 minuter. Vi har kontakt via mejl och sms mellan samtalen.
Sista gången har vi en utvärdering och ett avslutningssamtal.
Jag jobbar enligt ICF – International Coach Federations etiska riktlinjer och kärnkompetenser. Självklart ingår tysnadsplikten, som en av riktlinjerna.