Resans mål

Resans mål

Oavsett om du vill uppnå förändringar inom det yrkesmässiga eller privata området, blir det en personlig resa och utveckling du får via coachsamtalen.
Du sätter upp målen du vill uppnå och jag som coach ansvarar för att processen drivs framåt.
Coachingmetoden är konkret, kraftfull, utmanande, relativt kort och utgår från nuläget och framåt.

 

Inom exekutive/ledarskapcoaching arbetar jag utifrån ett synsätt med LQ.
Ledarskapsintelligens som är summan av :
IQ : logisk och problemlösande intelligens.
EQ : känslomässig intelligens
SQ : själslig intelligens

KASAM är en av LQ:s riktlinjer. Det vill säga, Känslan av sammanhang som innebär ”Begriplighet, hanterbarhet och mening” i det praktiska utförandet.

Syftet med coachingen

Syftet med coachingen är att medvetandegöra vad som styr ditt liv, vad som motiverar dig och vad som främjar och vad som hämmar dina handlingar.
När du vet detta får du större frihet att välja och valen görs med ett nytt och vidgat perspektiv.

Jag utmanar,stödjer och uppmuntrar dig.
I samarbetet tittar vi på dina inre resurser på ett medvetet och lustfyllt sätt.
Vi utgår från nuläget, ser på dina hinder och dina möjligheter.
Varje människa är resursstark och kan med viljan hitta nya förändringar i sitt liv.