Referenser

Personlig coaching

Jag ville hitta någon som kunde hjälpa mig med mitt självförtroende, min självkänsla och min oro när det gällde att prestera i arbetslivssituationer. I samtal där Annette kombinerade terapi och coachning fick jag ett bollplank, en terapeut och en coach som både lyssnade och gav mig verktyg att komma vidare i mitt arbete med min självkänsla. Idag upplever jag att jag känner mig mindre orolig och har lättare att ta mig ur negativa tankar.
Anna, 43 år

Tydlig, utmanande, bekräftande.

Tre ord som beskriver hur Annett jobbar som coach. Hennes förmåga att kunna ta fram och koppla ihop känslor, beteenden med tankar och insikt gör att det verkligen händer saker i coachningsprocessen. Jag personligen har fått hjälp att se hur det jag gör både i mitt privata liv såväl som yrkesliv påverkar mina resultat. Jag har fått redskap att kunna uppnå de önskade målsättningar som vi satte upp i början, vilket också skett. Hennes coachningsstil är framförallt professionell, vilket gör att jag varmt kan rekommendera henne om du vill ha hjälp att uppnå mål och skapa förändring i någon aspekt av ditt liv.
Micke 35 år, Beteendevetare

Handledare på Psykosyntesutbildningen/Göteborg

Handlett inom BILDCOACHING, elever som gått sin sista termin på Psykosyntesutbildningen.

Stort tack för dina ord i återkopplingen av essän och tack för handledningen under viljeprojektet.
Jag uppskattar mycket det du har haft att säga om mina bilder vilket har gett mig nya vida perspektiv.
Carina Stjernkvist

Tack för din återkoppling och för all din hjälp i arbetet med viljeprojektet.
Jag är glad för att du har handlett mig och på det sätt du gjort det.
Ditt lugn och grundning kombinerat med stor lyhördhet för mina och gruppens behov värdesätter jag mycket.
Din förmåga att verkligen peka ut det som är viktigt för mig att fokusera på har varit till stor hjälp för mig. Likaså uppskattar jag att bilderna har fått ta den plats de har behövt att få ta under vår resa.
Thomas Karlsson

Personlig coaching

”Annette Hessel har hjälpt mig att komma på vad jag betyder för mig själv. När livet tickar på så är det lätt hänt att glömma bort vem man är och vad jag har för roll i mitt liv. Med enkla medel och övningar så upptäcker man att de mesta svaren finns redan i en själv, med Annetts hjälp så gjorde jag stora framsteg i mitt egna liv”.
Simon 25 år

Botkyrka kommun/Workshop

Workshop utomhus med tema: Utmaning – Långt ifrån lagom.
För all ledningspersonal inom Stöd & utveckling samt ekonomiavdelningen i Botkyrka kommun.
”Kul övningar, bra sätt att reflektera och minnas/påminnas om det som styr vårt arbete. Fantastiskt kul att ta del av dem andras gruppernas ideér och resultat”
”Första övningen var en bra övning för att använda sina sinnen. Den andra övningen var svår, men rolig och fick oss att tänka i nya banor.”
”Enkla men samtidigt utmanande övningar som satte igång det kreativa tänkandet”

Consensum Yrkeshögskola/Workshop

1) Inspirerande, fokuserad, begriplig framställning. Kanske för kompakt! Längre tid för övningarna.
2) Har fått mig att tänka efter. Många bra verktyg att använda i vardagen.
3) Bra att jag lärt mig idag om att man inte behöver ge svar till den som man samtalar med. Utan att man kan ha en samtalsteknik som gör att individen själv kommer på svaret.
4) Har bara rosor att ge dig för mycket bra föreläsning. Blev som en ”pusch” i rätt tankebanor. Det lilla riset som finns är att tiden är för kort.
Man vill ha mer. Tack.

Exekutive Coaching

Annett Hessels coaching ger mig feedback och verktyg som chef på en väletablerad kulturorganisation, där det annars är jag som stödjer, delegerar och ger feedback.
Coaching hjälper mig att sätta fingret på problemet, formulera läget och definiera nya steg i väl vald riktning. Annett gör absolut inte jobbet åt mig utan är en aktiv lyssnare som delar med sig av kunskap, verktyg och föreslår hemuppgifter. Jag väljer vad som ska tas upp och arbetas med.
Generellt är jag skeptisk till snabba lösningar och frälsningsläror och ordet ”coaching” har inte direkt haft någon dragningskraft på mig.
Nu blev jag rekommenderad att kontakta Annett Hessel och är supernöjd.
Jag upplever Annett som gediget erfaren och kunnig, inget flum, det är kunskap och metod bakom varje session.
Karin 50 år /Verksamhetschef

Personlig coaching

”Annett Hessel har i egenskap av coach givit mig konkreta verktyg och metoder för att bygga upp mig själv, bryta gamla destruktiva tankemönster och komma fram till mitt önskeläge.
Med hjälp av Annetts coaching, har jag erhållit ny positiv energi i mitt liv och en handlingsplan som hjälper mig att fokusera på rätt saker för att uppnå mina mål. Både i mitt privatliv såväl som mitt karriärsliv. Det är med stort förtroende jag ger Annett Hessel mina allra varmaste rekommendationer och jag önskar henne all lycka med sin coaching verksamhet.”
Ellinor, 33 år, Business Manager

Personlig coaching

Annett Hessel är en coach som med säker hand ser till att du utvecklar din förmåga att handla. Som coachee får du mycket stöd men också lagom mycket motstånd, i så motto har Annett en förmåga att få dig att se längre och handla mer moget och reflekterat. Med Annett får du en trygg och utvecklande resa!
Egenföretagare i Skåne, 49 år

Personlig coaching

Annett hjälpte mig att på egen hand komma upp på fötterna igen, genom bra, tydlig och resultatgivande coaching.
Harald 20 år

Personlig coaching

Jag kan varmt rekommendera Annett Hessel som coach.
Hon har fått mig ur en dålig spiral till att kunna ställa krav på både mig själv och min omgivning. Det har gjort mig stark, mer medveten och fokuserad.
Annett har även fått mig att se vidare och öppna upp för nya möjligheter och nya perspektiv.
Jag har gett mig själv något värdefullt och det är coachning av Annett.
Lisa

Personlig coaching

När jag kom i kontakt med Annett Hessel behövde jag hitta mina värdegrunder då jag kände mig otillräcklig och vilsen som person. Med hjälp av coachingen har jag kommit tydligare fram till vad jag står för och hur jag skall hantera mitt tankemönster i situationer som jag innan hade svårt för. Jag känner att jag har blivit starkare som person efter mina samtal med Annett, då hon gett mig många användbara verktyg.
För dig som är redo för positiva förändringar i ditt liv så kan jag verkligen rekommendera coaching med Annett Hessel.
Ann-Sofie 23 år

Personlig coaching

Annetts coaching har gett mig en stor push i rätt riktning på flera områden i mitt liv, både inom det professionella och i det privata, och skapat så bra resultat på bara ett par få tillfällen.”
Lena Nilsson, Artist/sångerska

Personlig coaching

Annett Hessel är en mycket lugn och empatisk lyssnare som jag känner mig trygg att dela mina utmaningar och problem med. Under den tid vi sågs kom jag till insikter och inspirerades att göra förändringar och handla annorlunda. Jag kan varmt rekommendera Annett Hessel som coach.
Monica Chatzopoulo

Från en coachkollega

Beskrivning av Annett Hessel som coach;
Annett hjälper dig att hitta svaren du redan har inom dig.
Genom att ställa kreativa frågor lyfter Annett fram dina bra sidor.
En livserfaren kvinna som arbetar med coaching och skapande som redskap.
Karolina Palmberg Beteendevetare och Dipl Coach- kollega