Love to Live

Love to Live – en ny produktserie med bruksföremål

Annett Hessel på Coachcraft har under lång tid arbetat med idé, design för en serie med produkter som är användbara, humoristiska och miljövänliga.

Under sommaren 2019 lanseras de två första som visas nedan.

Beställning via mejl eller sms. Betalning kan sedan ske via Swish.
Coachcrafts SWISH-nummer är 12300611903

För mer information eller beställning kontakta gärna Annett Hessel.
Mobil: 0736-63 03 55
Mejl: annett_hessel@hotmail.com

Bricka Love to Live

Skärbräda Love to Live

Du kan betala via Swish

Om du beställer någon eller några av produkterna kommer du kunna betala via Swish.

Coachcrafts SWISH-nummer:

12300611903