Om ICF

ICF = International Coach Federation etiska riktlinjer

De 11 grundläggande kärnkompetenser som enligt International Coach Federation förespråkar och som den professionella coachen använder sig av i sitt utövande i coachrollen.

 • Etik och professionalitet
 • Coachingövereskommelsen
 • Förtroende och närhet
 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagande

ICF är en ideell organisation som bildades 1995.
ICF:s definiton av coaching: Coaching är ett partnerskap med klienten i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.
www.coachfederation.org

Att växa

Nya vyer och ett vidgat seende på dina inre resurser med en större medvetenhet leder dig fram till förändringar. Dina valmöjligheter tydliggörs med verktyg du får med dig.
Att växa främjar lyckokänslor.