Kontakta mig för kostnadsfritt introduktionssamtal!

Annett Hessel

mobil: 0736 630355
annett_hessel@hotmail.com

Professionell ACC Coach, Exekutive Coach & diplomerad Bildterapeut

Annett Hessel är utbildad Professionell ACC Coach enligt ICF – International Coach Federations riktlinjer och kärnkompetenser.
www.coachfederation.org

Certifierad ACC coach

Jag är utbildad certifierad ACC coach med påbyggnadsutbildning inom chefs/ledarskapscoaching, från Akademin Coachstjärnan som är ett ackrediterad (ACSTH) kvalitetsgrundat och godkänt utbildningsföretag av ICF.
Under huvudrubriken Om CoachCraft beskriver jag utförligt olikheter mellan mina kompetensområden och dess samtalsmetoder.
www.coachstjarnan.com

Samtal med bilder

Förutom certifierad ACC coach är jag utbildad inom handledning och teambuilding från Ersta Sköndals högskola.
Jag har även en bildterapiutbildning motsvarande steg 1 och en mentorutbildning med mig ifrån mitt yrkesliv.

Inom dessa olika samtalsmetoder har jag kunnat använda mig av mina egna drivkrafter, det vill säga: min nyfikenhet på människors livshistorier, mitt engagemang och min önskan att få ta del av människors växande.

I mitt yrkesliv har jag jobbat inom kultursektorn,med verksamhetsutveckling,som projektledare, inom sälj, med utbildning, med bildterapi och samtal. Det gemensamma inom alla dessa yrkesfunktioner är att jag har använt mig av min övertygelse, att empati öppnar upp möjligheter till dialog och kommunikation.
I dom samtalen där bilden har varit med som ett verktyg, har jag sett att perspektivet vidgas snabbare och att bilden fungerat som ett stärkande komplement.
Bilder talar enkelt, ärligt och direkt.