Vad är coaching

Syftet med coachingen är alltid tydlig då du som klient väljer vilka mål du vill uppnå med coachsamtalen och det är du som väljer i vad du vill bli coachad i.
Coaching är inte rådgivning eller terapi.
Coaching är en tydlig avgränsad, lösningsfokuserad samtalsmetod som innefattar kraftfulla frågor. Samtalsmetoden bygger på en syn att alla människor bär på sina egna svar som innehar stor potential.

Delat ansvar

Jag som coach ansvarar för att din coachprocess drivs framåt så att du själv med din drivkraft når dina mål.
Coaching handlar om att frigöra dina egna inre resurser och via detta får du större mod att nå mål som du önskar genomföra till nya handlingar och förhållningssätt.